help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 21 april 2006 houdende de decretale aanpassingen binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken als gevolg van het bestuurlijk beleid


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 21/04/2006
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 21/06/2006
Page:31464
Avis du Conseil d'Etat 39553
Entrée en vigueur / Effet Art. 1, 2, 14, 15, 16 en 17: 30/06/2004
Art. 3, 13 en 20: 01/01/2006
Art. 4 tot en met 12:
- voorzover ze betrekking hebben op het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal en het Agentschap De
Scheepvaart: 30/06/2004;
- voorzover ze betrekking hebben op het Departement Mobiliteit en Openbare Werken: 01/01/2006;
- voorzover ze betrekking hebben op het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: 01/04/2006.
Art. 18 en 19:
- voorzover ze betrekking hebben op het Departement Mobiliteit en Openbare Werken: 01/01/2006;
- voorzover ze betrekking hebben op het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: 01/04/2006.
Art. 21: te bepalen door de Vlaamse Regering

Période de vigueur du 30/06/2004 au ...