help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 28 april 2006 houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/2006
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/06/2006
Pagina:30643
Advies van de Raad van State 38793
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/07/2007 (KB 15/07/2007)

Periode van geldigheid van 20/07/2007 tot 30/06/2015