help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief 1260/V/18ter van 16 december 1992 betreffende de tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit van 11 december 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1988 tot indeling van sommige vuurwapens met één of meer gladde lopen bij de categorie verweerwapens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/1992
Nummer: 1260/V/18ter
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/12/1992
Pagina:26810
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking