help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/06/2006
Editie:2
Pagina:29028
  • 30/10/2007 (Duitse vertaling)
    Art. 1er, 23 tot 25 en 28
  • 25/08/2006 (Rechtzetting)
    Art. 26
  • 28/06/2006 (Rechtzetting)
    Opschrift van de Franse tekst en vermelding van de bevoegde ministers
Advies van de Raad van State 37536 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning en, uiterlijk, op 01/01/2009. Deze uiterste datum van inwerkingtreding werd uitgesteld tot 01/01/2011 door art. 140 van de wet van 24/07/2008 houdende diverse bepalingen (I).
Art. 1 tot 5: 02/04/2007 (besluit van 25/02/2007)
Art. 6: 01/10/2007 (besluit van 25/02/2007)
Art. 7: 16/10/2006 (besluit van 28/09/2006)
Art. 8, punt 1: 01/10/2007 (besluit van 25/02/2007)
Art. 8, punt 2: te bepalen door de Koning
Art. 9: 16/10/2006 (besluit van 28/09/2006)
Art. 10: 02/04/2007 (besluit van 25/02/2007)
Art. 11: 16/10/2006 (besluit van 28/09/2006)
Art. 12: 01/10/2007 (besluit van 25/02/2007)
Art. 13 en 14: 16/10/2006 (besluit van 28/09/2006)
Art. 15: 02/04/2007 (besluit van 25/02/2007)
Art. 16 et 17: 16/10/2006 (besluit van 28/09/2006)
Art. 18: 20/11/2009 (besluit van 12/11/2009)
Art. 19: 16/10/2006 (besluit van 28/09/2006)
Art. 20: 01/10/2007 (besluit van 25/02/2007)
Art. 21: 16/10/2006 (besluit van 28/09/2006)
Art. 22: 01/10/2007 (besluit van 25/02/2007)
Art. 23 tot 27: 16/10/2006 (besluit van 28/09/2006)
Art. 28 (machtiging aan de Koning de inwerkingtreding vast te stellen): 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/06/2006 tot ...