help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/05/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/05/2006
Pagina:27086
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 39515
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/05/2006 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuist nummer.