help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot vaststelling van het statuut van de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/05/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/05/2006
Pagina:26374
Advies van de Raad van State 37969 + 37364
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/06/2006 tot ...