help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële circulaire van 30 april 1992 betreffende de toekenning aan de mijnwerkers van kosteloze reiskaarten op het net van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en op het net van de gewestelijke maatschappijen voor openbaar vervoer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/1992
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/07/1992
Pagina:15621
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1992