help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 juni 1951 waarbij de samengeordende wetten betreffende de inkomstenbelastingen worden gewijzigd en de Koning er toe gemachtigd wordt voor een bepaalde periode aan inspecteurs der belastingen de macht over te dragen, die artikel 65 van voornoemde wetten aan de directeurs der belastingen verleent


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/1951
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/1951
Pagina:5182
Advies van de Raad van State 2104