help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/05/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/05/2006
Pagina:25394
Verslag aan de Koning of aan de Regering
  • 08/02/2007 (Duitse vertaling)
  • 03/07/2006 (Rechtzetting)
    De tweede publikatie in het BS van 27/06/2006 moet als nietig beschouwd worden
  • 27/06/2006 (Tweede bekendmaking)
Advies van de Raad van State 39494
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/05/2006 tot ...
Opmerkingen