help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot toekenning van subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/2006
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/05/2006
Editie:2
Pagina:25090
Advies van de Raad van State 39066
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Buitenwerkingtreding: oorspronkelijk bepaald op zes jaar na de datum van inwerkingtreding (16/05/2012), en verlengd met drie jaar tot 16/05/2015 (art. 1 BVR 21/12/2012)

TT

Periode van geldigheid van 16/05/2006 tot 16/05/2015