help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 4 mei 2006 houdende de bekrachtiging van het programma van het mondelinge evaluatie-examen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/05/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/05/2006
Editie:1
Pagina:24508
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 13/05/2006

Periode van geldigheid van 13/05/2006 tot ...
Opmerkingen Het MBFO 04/05/2006 werd enkel als voorbeeld opgenomen. Tenzij zij voor advies aan de Raad van State werden voorgelegd, bevat de databank geen besluiten "houdende de bekrachtiging van het programma van het mondelinge evaluatie-examen", in uitvoering van art. 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek.