help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 maart 1951 tot wijziging wat de wedden van de sergeanten, wachtmeesters, muzikanten 3e klasse en kwartiermeesters betreft, van het koninklijk besluit van 8 november 1950 houdende geldelijk statuut van het beroepspersoneel der krijgsmacht en rijkswacht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1951
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/04/1951
Pagina:2514
Advies van de Raad van State 1824