help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal van het departement van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van 3 april 2006 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het departement (Vlaamse overheid)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/04/2006
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/05/2006
Editie:1
Pagina:22672
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2006

Periode van geldigheid van 01/04/2006 tot 31/03/2015
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

De besluiten opgeheven bij art. 27, 2° tot 4° zijn niet opgenomen omdat ze geen algemene draagwijdte hebben.

Tweede bekendmaking BS 24/05/2006.