help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/03/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/04/2006
Editie:3
Pagina:22598
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2006
Art. 5, § 1, 4de tot 6de lid: 01/11/2007 (KB 03/06/2007)

Overgangsbepalingen: art. 24 tot 24ter

Periode van geldigheid van 01/07/2006 tot ...