help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 30 maart 2006 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de regering van de Republiek Guatemala, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 14 april 2005


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/2006
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/04/2006
Pagina:20476
Advies van de Raad van State 38806
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/04/2006 tot ...