help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijzondere wet van 30 maart 2006 houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/2006
Aard van de akte: Bijzondere wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/2006
Editie:3
Pagina:18545
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT begrotingsjaar 2006

Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot 31/12/2006