help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 16. Januar 2006 zur Festlegung der Arbeitsweise der Einspruchskammern bei Einsprüchen gegen die Entscheidungen der Sprachenprüfungsausschüsse

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 16 januari 2006 houdende vastlegging van de werkwijze van de raden van beroep bij beroepen ingediend tegen beslissingen van de jury’s voor taalexamens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/01/2006
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/03/2006
Pagina:16562
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2005

Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot ...