help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 april 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1971 tot herziening van het statuut van de Hoge Raad voor het Gezin en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 september 1969 houdende oprichting van een Hoge Raad voor de Derde Leeftijd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/05/1972
Pagina:6323
Advies van de Raad van State U - D