help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 maart 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1969 tot vaststelling van het organiek kader van de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 februari 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/03/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/04/1972
Pagina:4248
Advies van de Raad van State --