help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 december 1950 tot wijziging van het besluit van de Regent van 1 januari 1945, houdende oprichting van een Nationale Commissie der Kunstambachten en -industrieën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1950
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/1950
Pagina:8863
Advies van de Raad van State 1232
Periode van geldigheid van ... tot 27/04/1958