help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 februari 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1957 tot erkenning van diploma's voor het doel der wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren, gewijzigd bij de wet van 10 juli 1956


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/08/1972
Pagina:8615
Advies van de Raad van State U - D