help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 februari 1972 tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en -modaliteiten voor de laboratoria en de diensten belast met het verrichten van de door de arbeidsgeneeskundige diensten gevraagde monsternemingen, analysen en controles


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/1972
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/03/1972
Pagina:2777
Advies van de Raad van State U - D