help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële omzendbrief van 20 april 1993 met betrekking tot de toepassing van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten, zoals het gewijzigd werd door de wet van 21 mei 1991 (Belgisch Staatsblad van 20 juni 1991) houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/04/1993
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/1993
Pagina:11763
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld