help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006 houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen]
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006 houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen opgericht ingevolge van het decreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 03/02/2006
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 02/03/2006
Page:12543
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 01/01/2006

Buitenwerkingtreding: Overgangsbepalingen: BVR 17/05/2019, art. 137 en 139

Période de vigueur du 01/01/2006 au 31/12/2019