help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 september 1973 tot vaststelling, voor het jaar 1973, van de voorwaarden waarvan de deelhebbing van de gemeenten in het Speciaal Fonds bedoeld in artikel 358 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, afhangt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/09/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/10/1973
Pagina:11460
Advies van de Raad van State 11884
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking