help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wijziging aan het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de n.v. A.S.T.R.I.D. (ASTRID)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/2005
Aard van de akte: Beheerscontract met de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/01/2006
Editie:2
Pagina:3674
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2006

Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: het woord "(ASTRID)" werd toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 12/12/2005