help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bericht van 5 september 1994 - Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen en rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn - Mededeling voorgeschreven door artikel 5 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/09/1994
Aard van de akte: Bericht van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/09/1994
Pagina:23107
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

TT Verkiezingen