help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 december 2005 tot hervorming van de toegang van advocaten tot het Hof van Cassatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/2005
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/01/2006
Pagina:2460
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2, 4 en 5: 01/01/2007 (KB 01/09/2006)

Periode van geldigheid van 26/01/2006 tot ...