help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 juli 1972 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het personeel van de niveaus II, III en IV van de diensten voor de Franse Cultuur van het Bestuur van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/1972
Pagina:8428
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1972

TT 01/08/1972 - 31/07/1976 (KB 22/03/1976)