help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 december 2005 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 94 van de wet houdende diverse bepalingen, tot opheffing van artikel 85 van de wet van 21 mei 1991, houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/12/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2005
Editie:3
Pagina:57754
Advies van de Raad van State 39598
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/12/2005 tot ...