help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 mei 1973 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1968 tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/05/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/08/1973
Pagina:9624
Advies van de Raad van State --