help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van 27 oktober 2005 houdende aanwijzing van de ambtenaren en personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad die belast worden met het toezien op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen door de ziekenhuis- en medisch-sociale inrichtingen en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad behoren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/10/2005
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/2005
Pagina:53642
Advies van de Raad van State 39005
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 13/12/2005 tot 30/11/2008