help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 maart 1973 tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 20 november 1967 tot voorlopige vaststelling van de toelagen per dag onderhoud en opvoeding waarop de in artikel 70, tweede lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming bedoelde inrichtingen en private personen aanspraak kunnen maken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/03/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/04/1973
Pagina:4933
Advies van de Raad van State U - D