help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Protocolakkoord van 13 juni 2005 gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende de totstandkoming en uitvoering van een Voedings- en Gezondheidsprogramma voor België


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/06/2005
Aard van de akte: Protocol
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/11/2005
Pagina:50359
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 13/06/2005

Periode van geldigheid van 13/06/2005 tot ...