help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 maart 2004 tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/03/2004
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/05/2004
Pagina:36657
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 25/03/2004
Overgangsbepaling : BVR 30/06/2006, art. 174 : Zolang de gewestelijke ambtenaren, vermeld in artikel 1, 7°, van de Vlaamse Wooncode, niet zijn aangewezen door het hoofd van het agentschap Wonen-Vlaanderen en zolang de wooninspecteurs, vermeld in artikel 20, § 2, van de Vlaamse Wooncode, niet zijn aangewezen door het hoofd van het agentschap Inspectie RWO, behouden de ambtenaren, aangewezen bij het ministerieel besluitvan 25 maart 2004, hun bevoegdheid.

Periode van geldigheid van 25/03/2004 tot 01/07/2006