help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 30. Juni 2005 zur Abänderung des Erlasses der Regierung vom 4. Juni 1998 über die Vergabe von Konformitätsbescheinigungen für Anwerbungsämter im Unterrichtswesen in Ausführung der Europäischen Richtlinien 89/48 EG und 92/51 EG

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 30 juni 2005 tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 juli 1998 betreffende de uitreiking van conformiteitattesten voor de wervingsambten in het onderwijs bij toepassing van de Europese richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/2005
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/11/2005
Pagina:47603
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/06/2005

Periode van geldigheid van 30/06/2005 tot ...