help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 november 1974 waarbij de Regie van Telegrafie en Telefonie gemachtigd wordt, in België of in het buitenland, onder waarborg van de Staat, één of meer leningen tot een totaal bedrag van vijftien miljard vijfhonderd miljoen Belgische frank uit te schrijven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/11/1974
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/01/1975
Pagina:288
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking