help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 oktober 1974 houdende uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen van artikel 3, § 2, van het ministerieel besluit van 12 februari 1974 betreffende de verwarmingsinstallaties van gebouwen gelegen in zones voor speciale bescherming tegen luchtverontreiniging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/10/1974
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/11/1974
Pagina:13686
Advies van de Raad van State U - D