help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 januari 1966 houdende goedkeuring van het Verdrag tot wederzijdse bijstand tussen België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland inzake de heffing van de omzetbelasting, de overdrachtstaxe en soortgelijke belastingen, ondertekend op 25 mei 1964, te Brussel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/01/1966
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/11/1966
Pagina:11265
Advies van de Raad van State 9075