help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 20. Juni 2005 über die Zustimmung zum Vertrag über eine Verfassung für Europa, zu den Protokollen
zum Vertrag über eine Verfassung für Europa, zu seinen Anhängen und zur Schlussakte, unterzeichnet in Rom
am 29. Oktober 2004

Decreet van 20 juni 2005 houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, met de daaraan gehechte Protocollen, met de bijlagen erbij en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/06/2005
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/09/2005
Pagina:40128
Advies van de Raad van State 38243
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 25/09/2005 tot ...