help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 12 juli 1974 tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 1973 betreffende het verlenen van een toelage aan tuinders en druivenkwekers, als gedeeltelijke compensatie van de verhoging der accijnsrechten op de zware gasolie (lichte fuel-oil) en ter volledige terugbetaling van de accijnsrechten op zware en extra zware stookoliën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/1974
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/1974
Pagina:10694
Advies van de Raad van State U - D