help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

ONBESTAANDE AKTE - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2005 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 2000 betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 1999 tot vastlegging van het model van de voorafgaande aangifte voor de inrichtingen van klasse III in de zin van de ordonnantie van 5 juni 1997 inzake milieuvergunningen en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 1994 tot bepaling van de samenstelling van het aanvraagdossier voor een milieuvergunning en -attest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/07/2005
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/09/2005
Editie:1
Pagina:38541
  • 13/09/2005 (Rechtzetting)
    "De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 2 september 2005, pagina 38541, dient als nietig en onbestaande beschouwd te worden"