help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 maart 1976 waarbij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen gemachtigd wordt, onder waarborg van de Staat, leningen uit te schrijven ten belope van een som van 1 848 miljoen frank tot dekking van de kosten voor eerste aanleg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/1976
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/1976
Pagina:4149
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking