help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 11 maart 2005 houdende goedkeuring van het GIS-Vlaanderen-Uitvoeringsplan 2005 overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/03/2005
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/2005
Editie:1
Pagina:37360
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT planperiode 2005

Periode van geldigheid van 29/08/2005 tot ...