help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, voor wat het hof van beroep te Gent betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/2005
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/2005
Editie:1
Pagina:37314
Advies van de Raad van State 38459
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Artikel 2, 1°: 01/05/2006
Artikel 2, 2°: 01/09/2006
Artikel 2, 3°: 01/01/2007

Periode van geldigheid van 08/09/2005 tot ...