help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 21 mei 1992 houdende vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor het lozen van afvalwater afkomstig van de productie, de omzetting en het gebruik van trichloorethyleen, perchloorethyleen en de trichloorbenzeen in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/05/1992
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/07/1992
Pagina:16455
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking