help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/07/2005
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/08/2005
Pagina:36965
Advies van de Raad van State 35373
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 tot 24: 01/10/2006 (KB 24/09/2006) ( BS 29/09/2006; p. 50524)
Art. 1 tot 24: 01/10/2004 (KB 24/09/2006) (BS 29/09/2006; p. 50558)
Art. 25 (machtiging aan de Koning om de inwerkingtreding vast te stellen): 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/10/2004 tot ...
Opmerkingen Inwerkingtreding : zie ook W 20/07/2006, art. 172 en 173