help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 december 1975 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1975 tot vaststelling van het bedrag der bijdragen te betalen door de werkgevers aangesloten bij het Bijzonder Kinderbijslagfonds voor de gemeenten voor de door hen te werk gestelde werknemers die niet sociaal verzekeringsplichtig zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/12/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/01/1976
Pagina:314
Advies van de Raad van State U - D