help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 - Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen "Berggrindontginning Kempens Plateau"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/2005
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 09/08/2005
Editie:1
Pagina:34542
Advies van de Raad van State 38470
Inwerkingtreding / Uitwerking Veertien dagen na de bekendmaking (DVO 18/05/1999, art. 43)

Periode van geldigheid van 23/08/2005 tot ...