help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 25 juli 1991 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 19 juli 1990, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Executieve van 6 september 1990, tot vaststelling bij overgangsmaatregelen van de onthaalpersoneelsformatie van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor de uitoefening van de nieuwe gewestelijke bevoegdheden inzake Openbare Werken, zoals bepaald in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de de wet van van 8 augustus 1988


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/07/1991
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/09/1991
Pagina:19266
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/03/1991